URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Zastupničko pitanje Uredu za borbu protiv korupcije u kojoj je fazi proces dokumentovanja i podnošenja krivične prijave za potencijalne koruptivne aktivnosti koje je prijavio Klub SDA u Skupštini Kantona Sarajevo?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: