URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Zastupnička inicijativa za nadzor nad radom Općine Ilidža i njene Službe za prostorno uređenje po pitanju zakonitog rada na predmetu legalizacije nelegalnog objekta restorana “Labud” na Vrelu Bosne akt broj 03-23-3796/06 od 10.10.2006. Godine.

Postavljeno na: 
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.