URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Zastupničko pitanje Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, Upravnom inspektoratu Ministarstva pravde i uprave KS i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom KS.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za medijske navode o izmjenama Statuta KJKP “PARK” d.o.o. Sarajevo kako bi se izvršila određena uposlenja u ovo preduzeće.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak Neira Dizdarević i Igor Stojanović (28.07.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj dana 28.07.2020. godine, na prijedlog zastupnika Neire Dizdarević i Igora Stojanovića donijela je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo i resorna ministarstva, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da poduzmu sve zakonske radnje u vezi neovlaštene sječe i stavljanja drveta u promet od strane Općine Trnovo.

Zastupnička inicijativa prema Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom da u Registar zaposlenih u javnom sektoru na području KS uvrsti zaposlenike Pravobranilaštva KS, kao i njihove plate.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje vezano za revizije diploma zaposlenih u organima uprave, stručnim i drugim službama, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim ustanovama, javnim preduzećima i pravnim licima, čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Odgovor: 

Zastupničko pitanje upućeno Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i UREDU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:Da li Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo poduzima ili je poduzimao aktivnosti iz svoje nadležnosti, a u vezi sa posljednjom nabavkom 14 trolejbusa za potrebe KJKP GRAS Sarajevo?

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: