Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Inicijativa prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da sredstva u iznosu od 250.000 KM za utopljavanje objekta Prva osnovna škola Ilidza u cilju povećanja energetske efikasnosti objekta.

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zaključak N. Dizdarević 03.11.20

1. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da naloži svim upravnicima da nakon usvojene odluke etažnih vlasnika o izboru fizičkog ili pravnog lica na pojedinim poslovima redovnog ili vanrednog održavanja zgrade potpišu kooperantski ugovor sa izabranim fizičkim ili pravnim licem koji je registrovan za obavljanje određene djelatnosti i koji ima zaposlene kvalifikovane izvršioce.