Zaključak N. Dizdarević 03.11.20

1. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da naloži svim upravnicima da nakon usvojene odluke etažnih vlasnika o izboru fizičkog ili pravnog lica na pojedinim poslovima redovnog ili vanrednog održavanja zgrade potpišu kooperantski ugovor sa izabranim fizičkim ili pravnim licem koji je registrovan za obavljanje određene djelatnosti i koji ima zaposlene kvalifikovane izvršioce.

2. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da izvrši izmjenu i dopunu člana 5. stav (1) tačka g) Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravnika („Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 30/17) kojim će biti obavezujuće da nakon odluke etažnih vlasnika o izboru fizičkog ili pravnog lica na pojedinim poslovima redovnog ili vanrednog održavanja zgrade potpišu kooperantski ugovor sa izabranim fizičkim ili pravnim licem koji je registrovan za obavljanje određene djelatnosti i koji ima zaposlene kvalifikovane izvršioce.

3. Rok za izvršenje zaključka je mjesec dana.

4. Obavezuje se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da o realizaciji ovih zaključaka obavijesti javnost putem Televizije Sarajevo, svoje zvanične web stranice i FB profila.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Zastupnik: