Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elmedin Konaković na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se Vlada KS kroz resore ova dva ministarstva aktivno uključi u izgradnju igrališta za naŠe najmladje sugradjane u saradnji sa načelnicima opština u Kantonu Sarajevo.

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “Za rekonstrukciju kanalizacione mreže u ulici hadži Mustafe Bostarića ( raniji naziv Abadžin put)”.

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu:

“Da se uradi izmjena i dopuna Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće,obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (Član 28. i član 29. Službene novine KS, broj: 22/16) bez uslovljavanja na pribavljanje saglasnosti i mišljenje upravitelja objektastambene jedinice, te kojom bi se konkretnije definisali uslovi ugradnje pojedinačnihvodomjera za stanare kolektivnog stanovanja uz definisanje roka ugradnje i otplate, kao i mogućnost subvencioniranja socijalno ugroženih kategorija gdje bi se KJKP VIK obavezalo za provedbu pomenutog”.

Druga Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za ugradnju vodomjera u skladu sa Odlukom KJKP “Vodovod i kanalizacija” koja je donesena u tekućoj godini.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture KS i KJKP Toplane Sarajevo:

- Molim za informaciju u koju svrhu se nabavljaju informatički časopisi BUG, ko su korisnici i koliko je sredstava utroseno u 2017. i 2018. godini za nabavku istih?

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture da se obezbijede sredstva u iznosu od 400.000 KM za „Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u ulicama Vlakovo I Rogačići“.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu “za postavljanje novih rasvjetnih tijela na gornjem dijelu stepeništa kod kosog lifta na Ciglanama, između ulica Hakije Kulenovića i Avde Hume”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

U ime građana naselja Gornja Breka podnosim inicijativu prema resornom ministarstvu i KJKP Vodovod i kanalizacija da se što hitnije pristupi nastavku rekonstrukcije vodovodne i kanlizacione mreže na pomenutoj lokaciji.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture da se obezbijede sredstva u iznosu od 500.000 KM za „Nastavak izgradnje kolektora otpadnih voda iz Rakovice III dio “.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je inicijativu za “Nastavak rekonstrukcije fekalne kanalizacione mreže u ulicama Stari drum, Halid-bega Hrasnice, Vrelo i Bunica, II FAZA”.

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, pokrenula je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture:

“Da na osnovu člana 26. stav 1. Uredbe o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina u Kantonu Sarajevo izvrši nadzor nad provođenjem članova 16. i 23. iste uredbe, kojima je regulisano postavljanje i održavanje informativnih panoa na dječijim, sportskim i postojećim igralištima. Također, molim da se dostavi i informacija o sprovedenom nadzoru, i to na način da se dostavi:
a) naziv dječijeg/sportskog igrališta;
b) lokacija dječijeg/sportskog igrališta (općina i tačna lokacija);
c) investitor;
d) izvršitelj radova;
e) nadležno komunalno preduzeće kome je dječije/sportsko igralište dato na održavanje.”

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture da obezbijedi sredstva i iznosu od 500.000 KM za „Izgradnju kanalizacione mreže u ulici Zabosnice, Ilidža“.

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za poboljšanje javne rasvjete u naselju Alipašino polje.

Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema resornom ministarstvu da u cilju zaštite javnog interesa i transparentnog utroška javnog novca, pokrene postupak revizije projekta „Izgradnja hidro-mašinskog dijela 3. faze filterskog postrojenja Bosna-Konaci" zbog očiglednh propusta i nepravilnosti u realizaciji tendera.

Puni tekst pitanja:

MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE I INFRASTRUKTURE
n/r ministra

Zastupnik Vibor Handžić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

“Molim ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture da Zimskoj službi KJKP ,,Rad“ naloži čišćenje snijega na području Kampusa Univerziteta u Sarajevu u ulici Zmaja od Bosne.”

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za čišćenje snijega na prilazu u Terapijsku zajednicu-Kampus.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Druga Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za kvalitet vode na lokalnom vodovodu Krivoglavci općina Vogošća.

BAGS Energotehnika d.d. Vogošća, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Neira Dizdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Molim resorno ministarstvo i preduzeće BAGS Energotehnika da mi dostave informaciju o izvršenim mjerenjima emisije čvrstih čestica u zrak i zabilježenim vrijednostima u periodu 2016. – 2019. godina, a koje su bili obavezni izvršiti shodno Pravilniku o graničnim vrijednostima emisije u zrak iz postrojenja za sagorijevanje FBiH (Sl. novine FBiH 03\13)?

- Ukoliko mjerenja nisu izvršena – molim obrazloženje zašto?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Tržnice-pijace, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Senad Hasanović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema “KJKP ,,Tržnice-pijace“ da smanje i uvedu olakšice zakupcima kisoka/box-a za plaćanje zakupnine na svim lokacijama gdje KJKP ,,Tržnice-pijace“ posjeduju svoje kiosk/box-ove”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Prethodni saziv Vlade i Skupštine KS ulagao je puno truda na rješavanju problema pasa lutalica. Podsjećam da je Kanton Sarajevo čak kupio i azil u Prači. Bilo je puno infromacija oko tužbi oštećenih građana zbog ujeda pasa, nanošenja tjelesnih povreda i slično. Tražim od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS, odnosno ministra, koji su prema mojim informacijama vodili ove aktivnosti, da za sada obavijeste građane i da nam prezentirate navedene informacije. Također tražim da nam u pisanoj formi pripremite i odgovorite, da li je ovaj problem stavljen pod kontrolu, šta se dešava sa azilom u Prači? Da li je azil počeo sa radom, ko njime upravlja, kakve su štete nastupile eventualno po Kantonu Sarajevo zbog napada i ujeda pasa lutalica?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu KJKP Vodovod i kanalizacija da odgovarajućom izolacionom garniturom zaštite cjevovode preko rijeke Miljacke, na lokalitetu Alipašin most i Hrasno.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupnička pitanja koja je uputila Vladi, te resornim ministarstvima, a vezano za problem odlaganja otpada:
- Da li se u Kantonu Sarajevo vrši redovno izvještavanje od strane privrednih subjekata o nastalim količinama nusproizvoda i otpada životnjskog porijekla prema nadležnim insttucijama a u skladu sa obavezama zakonodavnog okvira?
- Da li proizvođači nusproizvoda i otpada životnjskog porijekla u Kantonu Sarajevo posjeduju ugovore zbrinjavanju ovog otpada ili posjeduju ugovore sa KJKP "Rad" o odvozu komunalnog otpada, te se otpad životnjskog porijekla najčešće miješa zajedno sa komunalnim i odlaže na deponiju Smiljevići, te da li je to prihvatljivo sa ekološkog stanovišta?
- Da li postoji komunikacija prema Uredu za veterinarstvo BiH i enttetskim ministarstvima odgovornih za veterinarstvo i okoliš u smislu planiranja I realizacije odgovarajućih projekata ?
- Da li postoji državna strategija upravljanja nusproizvodima i otpadom animalnog porjekla?
- Da li postoje određeni zajednički federalni ili kantonalni akcioni planovi sa razrađenim nosiocima aktvnost, dinamikom realizacije?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP Rad, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području Kantona Sarajevo”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Grad Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se u saradnji sa Gradom Sarajevom i općinama pokrenu razgovori i aktivnosti, a u vezi rekonstrukcije kaskada u rijeci Miljakoj, a zbog sve učestalijeg broja smrtnih slučajeva kojim smo svjedočili u prethodnim godinama

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo pravde i uprave, Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori