Podnosim inicijativu da se izvrši zamjena oštećenih usporivača brzine na Dobrinji u ulici Mimara Sinana. Na navedenom lokalitetu postavljeno je više usporivača brzine. Svi postavljeni su oštećeni i stvaraju problem vozačima prilikom prelaska preko njih, č

Danijela Kristić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da se izvrši zamjena oštećenih usporivača brzine na Dobrinji u ulici Mimara Sinana. Na navedenom lokalitetu postavljeno je više usporivača brzine. Svi postavljeni su oštećeni i stvaraju problem vozačima prilikom prelaska preko njih, često dolazi i do oštećenja auta.

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva saobraćaja KS

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da