Inicijativa da se u ul.Blagovac 1, MZ Blagovac, Općina Vogošća, izvrši postavljanje horizontalnih usporivača brzine na dvije ili više tačaka duž navedene ulice

Smiljana Viteškić
Inicijativa

Inicijativa da se u ul.Blagovac 1, MZ Blagovac, Općina Vogošća, izvrši postavljanje horizontalnih usporivača brzine na dvije ili više tačaka duž navedene ulice

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 26 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da