Inicijativa da se za potrebe KJU "Terapijske zajednice" smještanja osoba ženskog spola koje konzumiraju pshoaktivne supstance planira izgradnja certificiranog montažnog objekta za te potrebe

Elza Gaković
Inicijativa

Inicijativa da se za potrebe KJU "Terapijske zajednice" smještanja osoba ženskog spola koje konzumiraju pshoaktivne supstance planira izgradnja certificiranog montažnog objekta za te potrebe

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 16 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Ne