Pokrećem inicijativu da se izvrši retroaktivno umanjenje računa za mart, te umanjenje računa za april uz ispostavljenu fakturu za april 2024. godine

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

Pokrećem inicijativu da se izvrši retroaktivno umanjenje računa za mart, te umanjenje računa za april uz ispostavljenu fakturu za april 2024. godine

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 30 April, 2024
Pošalji mail: 
Da