Upućujem inicijativu da se izmijeni Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije na način da se primjena matrice Tarifnog sistema u obračunu potrošnje toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja sa zajedničkim

Mersiha Mehmedagić
Inicijativa

Upućujem inicijativu da se izmijeni Uredba o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije na način da se primjena matrice Tarifnog sistema u obračunu potrošnje toplotne energije u objektima kolektivnog stanovanja sa zajedničkim mjerilom toplote ne uslovljava instalisanim djeluteljima toplote i da se osiguraju sredstva za ugradnju zajdničkih mjerila toplotne energije

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 30 April, 2024
Pošalji mail: 
Da