Skupštinske inicijative i zaključci

Stavlja se van snage zaključak Skupštine Kantona Sarajevo, kojim se zabranjuje zapošljavanje u svim ustanovama, fondovima, zavodima i ostalim institucijama, čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo da nastavi sa strogom kontrolom zapošljavanja u javnom sektoru, nadzirući moratorij, koji je na snazi.

Vlada Kantona Sarajevo će Skupštinu Kantona Sarajevo mjesečno informisati o saglasnostima na zapošljavanje, koje su date institucijama u Kantonu Sarajevo na neodređeno vrijeme.

1. Predlaže se poslanicima/zastupnicima koji budu izabrani u Dom naroda Parlamenta F BiH iz Kantona Sarajevo, a koji svoj posao budu obavljali profesionalno, da ne koriste pravo na stalno mjesečno novčano primanje-paušal.

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo, da u roku od 15 dana usvoji izmjene i dopune Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, te da naloži obveznicima primjene plana izradu internih planova postupanja u slučajevima proglašenja posebnih epizoda zagađenja zraka.
2. Zadužuju se svi subjekti predviđeni Planom interventnih mjera, da pokažu maksimalnu odgovornost u izvršavanju obaveza definisanih planom, a sa ciljem zaštite zraka odnosno očuvanja javnog zdravlja.

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo i nadležnih institucija, da u roku od 15 dana dostave prijedlog mjera sa nosiocima aktivnosti i rokovima za poboljšanje kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo, i to po segmentima:
-Poboljšanja monitoringa kvaliteta zraka;
-Organizacione mjere u svrhu smanjenja emisija štetnih tvari;
-Smanjena emisija štetnih tvari u stambenom sektoru;
-Smanjena emisija štetnih tvari u javnom sektoru;
- Smanjena emisija štetnih tvari u industriji;
- Smanjena emisija štetnih tvari u saobraćaju;

Inicijativa Elvedin Okerić

Prihvata se Inicijativa zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo Rasima Smajića, da se Udruženje građana "Civilne žrtve rata" Kantona Sarajevo vrate na finansiranje iz Budžeta Kantona Sarajevo kao što je bilo u 2016. godini