Inicijativa Samir Suljević

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Suljević Samira, kojom se obavezuje Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo privrede da odmah pristupe realizaciji projekta "Korištenje obnovljivih izvora energije-izgradnja postrojenja za proizvodnju peleta" za koju je u Budžetu Kantona Sarajevo za 2019. godinu na razdjelu Uprave za šumarstvo izdvojeno 4.424.066 KM.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo privrede
Vlada Kantona
Zastupnik: