Ministarstvo kulture i sporta

Zastupničko pitanje koje se odnosi na Collegium artisticum: • Da li je završen proces formiranja javne ustanove, ako nije kada će biti i zašto se toliko odugovlači? Ko je odgovoran?

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo da u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu planira sredstva za sufinansiranje rekonstrukcije dvorane Sabit Hadžić JU „Kulturno sportski i rekreacioni centar“ Ilidža u iznosu 500.000,00 KM

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori