Općina Ilidža

Pitanje: "Molim da mi dostavite informacije da li je kanalizaciona mreža u I i II vodozaštitnoj zoni izvorišta Sarajevsko polje ispitna na vodonepropusnost, te da li posjeduje odgovarajući atest shodno obavezi iz Odluke o zaštiti izvorišta iz 1987.g."

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Šta se poduzima i kada će biti započeta zamjena i ugradnja separatne kanalizacione mreže većeg profila cijevi u ulici Olivera Ibrahimovića, MZ Stupsko Brdo?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Kada će poćeti gasifikacija domaćinstava u ulici Vlakovo, tačnije više krakova navedene ulice gdje se nalazi ogroman broj domaćinstava, obzirom da su građani iskazali interes za priključenjem na prirodni gas?

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori