JU Apoteke Sarajevo

Upućujem inicijativu na osnovu Zaključka Skupštine KS broj 01-04-40225-1/23 od 11.09.2023 godine u vezi sa stavkom (2) Zaključka "predlaže se popunjavanje nepopunjenih sistematizovanih radnih mjesta tamo gdje je to neophodno....

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim Vas da mi dostavite sve fakture sa pojedinačnim stavkama radova navedenih za sve adaptacije apoteka koje su vršene u posljednje dvije godine. Ukoliko imate slike prije i poslije adaptacije također mi dostavite.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za JU Apoteke Sarajevo (koje imaju i svoje galenske laboratorije za pripravljanje preparata i vlastite Galas proizvode za ovu namjenu za obezbjeđenje vitamina D za penzionere Kantona koji nemaju primanja ili imaju minimalne penzije.

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite isplaćene stimulacije u 2020 godini sa tačno navedenim iznosima koji su isplaćeni i navedenim radnim mjestom na kojem je raspoređen radnik koji je dobio stimulaciju za svaki mjesec pojedinačno.

Postavljeno na: 
36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Pitanje: Molim da dostavite tabelarni prikaz top 20 dobavljaca JU Apoteke Sarajevo, navedenih po velicini ostvarenog prometa u period od 01.06.2019 do kraja prvog kvartala 2021. godine u odnosu na lijekove, medicinsku opremu i ostalu robu.

Postavljeno na: 
35. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: