Zastupnička pitanja

Elvedin Okerić

Elvedin Okerić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić, na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo.


Elvedin Okerić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić, na 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.06.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu, koju možete naći u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić, na 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.06.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.


Elvedin Okerić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić, na 41. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.04.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“Zašto Vlada Kantona Sarajevo nije dosada pokrenula proceduru smjene upravljačkih struktura ZOI-a 84?”

Obrazloženje u prilogu.


Elvedin Okerić

Puni tekst pitanja:

" Šta je Ministarstvo Unutrašnjih poslova i Uprava policije MUP-a KS uradila po Zaključku sa hitne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo od 31.01.2017. god., gdje se između ostalog zahtijeva od MUP-a i Uprave policije KS da u skladu sa svojim nadležnostima pokrenu proceduru odgovornosti svih onih koji su počinili određene propuste postupajući u predmetu " Dženan Memić" , te da o provedenim postupcima izvijeste Skupštinu Kantona Sarajevo, najkasnije u roku od šest mjeseci" .


Elvedin Okerić

Puni tekst pitanja:

Zahtjevam od Vlade Kantona Sarajevo da provjere nadležnost održavanja službenih obilježja Kantona Sarajevo, te ukoliko je u njenoj nadležnosti hitno promijeni zastave na jarbolima na stupskoj petlji i sve druge oštećene i prljave zastave posebno na ulazima u grad, te povedu brigu o službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo" .


Elvedin Okerić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je poslaničko pitanje:

Dana 26.09.2015.godine, 3. dan Kurban bajrama glavnim sarajevskim ulicama i tržnim centrom BBI pronesen je ogromni penis u sklopu nekog performansa. Bez stida i straha paradirali su glavnim ulicama Sarajeva. Javni prostor ne može narušavati kako ko hoće i kad hoće.
Sa stanovišta opšte kulture, poštovanja ljudi, obzira prema našim najmlađim bićima ovo je nedopustivo.
Komisija za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo je Zaključkom na zadnjoj sjednici tražila informaciju od MUP-a Kantona Sarajevo o pomenutom događaju.
Iz tehničkih razloga nisu mogli dostaviti informaciju pismeno do današnje sjednice Skupštine. U usmenom razgovoru dobili smo informaciju da skup nije prijavljen što je protivno Zakonu o javnom okupljanju.
Pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova da li su poduzeli aktivnosti iz svoje nadležnosti vezano za neprijavljivanje pomenutog javnog okupljanja u pokretu koje se odvijalo glavnim ulicama Sarajeva.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova nalazi se u prilogu.


Elvedin Okerić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Elvedin Okerić, na Trećoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.05.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu "za formiranje Radne grupe za izradu elaborata o uspostavljanju ustanove za forenzičku psihijatriju u Kantonu Sarajevo."

OBRAZLOŽENJE

Posljednjih godina je u porastu broj osoba počinilaca različitih prekršajnih i krivičnih djela, kod kojih je utvrđeno da boluju od nekog mentalnog poremećaja, a kojima je sud izrekao mjeru sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi (za neuračunljive i bitno smanjeno uračunljive)
U Kantonu Sarajevo ne postoji ustanova za adekvatno zbrinjavanje (čuvanje), liječenje i rehabilitaciju duševno poremećenih osoba počinilaca krivičnih dijela, a postojeće zdravstvene ustanove nisu ni kadrovski ni prostorno osposobljene za ovakvu namjenu. Također u istinu nema mogućnosti za primjenu specifičnih programa liječenje i rehabilitacija istih.
Formiranjem ovako zamišljene ustanove, obezbijedilo bi se novo zapošljavanje, iskoristili do sada ne iskorišteni kapaciteti JU Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, kvalitetnije zbrinjavanje navedene kategorije osoba sa duševnim smetnjama i na kraju stvorila mogućnost obrazovanja i razvoja ove ipak specifične djelatnosti kao i značajnih novčanih ušteda ( npr. mogućnost pružanja usluga i za ostale kantone)

Naglašavam sljedeće:
Kanton Sarajevo kao i Federacija na raspolažu ni jednim krevetom za zbrinjavanje ovakvih pacijenata dok na primjer susjedna Hrvatska iam 357 kreveta za forenzičke bolesnike u 4 zdravstvene ustanove.

Glavni cilj je omogućiti da počinioci krivičnih dijela učinjenih u stanju neuračunljivosti budu adekvatno institucionalno smješteni gdje će im biti omogućeno liječenje i rehabilitacija, ali i čuvanje u cilju zaštite same osobe i okoline od agresivnog ponašanja.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo na inicijativu zastupnika Elvedina Okerića nalazi se u prilog.


Elvedin Okerić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik/poslanik Elvedin Okerić, na Drugoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 29.04.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko/poslaničko pitanje vezano za sigurnosnu situaciju u Kantonu Sarajevo:

"Da li ministar unutrašnjih poslova ima saznanja da li je u zadnje vrijeme došlo do značajnijeg pogoršanja sigurnosne situacije u Kantonu Sarajevo, s obzirom da smo mogli čitati i vidjeti u medijima da je bilo narušavanja javnog reda i mira, te ubistava i ranjavanja mladih ljudi?"