Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo

Zastupnička inicijativa za izgradnju novog I većeg parking prostora na Vrelu Bosne, rekonstrukciju postojećeg i planiranje sredstava u Budžetu za narednu 2022. godinu.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje o statusu započetih radova na odvodnji, rekonstrukciji saobraćajnice i izgradnji pješačke staze u ul. Stara pruga Osik.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Zašto do danas nisu dostavljeni meteorološki podaci koji su bili potrebni Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo u vezi funkcionisanja softvera za analizu uticaja zgrada na strujanje vazduha?”

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa vezana za spisak stanova kojima raspolaže Zavod za izgradnju a koji nisu dodijeljeni na čuvanje, niti će shodno planu aktivnosti biti dodijeljeni u narednih 12 mjeseci.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: