Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo

Inicijativa da u idejnom i izvedbenom projektu izgradnje zgrade nove zgrade MUP KS i rušenja postojeće građevine u ulici Kolodvorska uvedu principe zelenog certificiranje i poslednje standarde održivog građenja po uzoru na EU

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zaključak Vedrana Vujović (18.10.2023)

Zadužuje se Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo da u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Kantonalnim javnim komunalnim preduzećem “RAD” d.o.o. Sarajevo, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, predstavnicima opština u Kantonu Sarajevo i svim drugim relevantnim institucijama, pripremi i organizuje tematsku sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo u prvom kvartalu 2024.

• Podnosim inicijativu da Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo uz saradnju sa nadležnim Ministratsvima i Prvobranilaštvom KS pokrene aktivnosti prema dužnicima Zavoda po osnovu zakupa, naknada za uređenje i naknade za dodjeljeno gradsko građevinsko zemljiš

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pokrećem inicijativu prema Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo za reviziju geologije svih već utvrđenih područja nestabilnih terena u padinskim dijelovima Kantona Sarajevo. Geološke analize koje su rađene prije urađene su na manjem broju uzoraka koje sad

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za izgradnju novog I većeg parking prostora na Vrelu Bosne, rekonstrukciju postojećeg i planiranje sredstava u Budžetu za narednu 2022. godinu.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje o statusu započetih radova na odvodnji, rekonstrukciji saobraćajnice i izgradnji pješačke staze u ul. Stara pruga Osik.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori