Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo

Zastupničko pitanje: “Zašto zavod za izgradnju KS nije nadzirao realizaciju Projekta uređenja šetališta na lijevoj obali Miljacke zajednički je projekt Kantona Sarajevo i Opštine Novo Sarajevo?”

Postavljeno na: 
Deseta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

" Podnosim inicijativu prema Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo da što hitnije pristupi proceduri oko zaključivanja Ugovora o kupoprodaji zemljišta sa Općinom Ilidža, označenog kao k.č.21/13 i 21/4 K.O. Donji Butmir, zajedno sa kućom a radi preuređenja

Postavljeno na: 
27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: