Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

„Prvo pitanje se odnosi na sve veću betonizaciju grada Sarajeva. Stoga želim da mi nadležno Ministarstvo pismenim putem odgovori da li prilikom gradnje stambenih jedinica postoji pravilnik prema kojem graditelj mora i određeni broj kvadrata zem

Postavljeno na: 
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori