Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Koje je zakonsko uporište za saglasnost koju je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, zbog smanjenja isporuke prirodnog gasa, nedavno dali KJKP "Toplane – Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za izmjenu dnevnog vremena zagrijavanja,

Postavljeno na: 
34. sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Da Kantonalni operativni centar CZ, prema Zakonu o nadležnostima Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 39/08) preuzme koordinaciju barem u četiri gradske općine, kako ne bismo imali četiri različita tehn

Postavljeno na: 
33 sjednica Poslanička/zastupnička pitanja

Pošto komunalna javna preduzeća potražuju značajne novčane sume od strane građana, od kojih većina neće nikad biti plaćena, pogotovo ako se radi o vremenu neposredno poslije rata ( zbog velike migracije), pa na ovamo.

Postavljeno na: 
32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Da li se kontrolišu ložionice koje zagrijavaju kvartove u Sarajevu, koji se energent koristi, ugalj ili mazut i kakvog je kvaliteta? Koju količinu sumpora sadrži ugalj ako se koristi u takvim kotlovnicama.

Postavljeno na: 
32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori