Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

...za kreditno zaduženje Kantona Sarajevo u cilju obezbjeđenja sredstava za realizaciju zakonskih prava boračke populacije na stan u vlasništvu i stan na trajno korištenje a koja bi se upotrijebila za kapitalne investicije u izgradnji stambenih jedinica

Postavljeno na: 
27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

" 1. Zašto se ništa ne poduzme za nedozvoljeno plaketiranje na površinama koje nisu predviđene za to. Apelujem da se pooštre mjere i da se više ne dozvoli obljepljivanje stubova za rasvjetu, zidova zgrada i td. 2. Svaki dan na obližnjim planinama oko Sar

Postavljeno na: 
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Moje zastupničko pitanje je upućeno bivšem Ministarstvu za stambena pitanja o realizaciji Odluke o dodjeli stanova mladima pod povoljnijim uslovima (“Odluka donešena u prošlom mandatu). Jesu li stanovi dodijeljeni, pod kojim uslovima i da li se isplaćuju

Postavljeno na: 
13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori
Odgovor: 

Zaključak sa sjednice

1.Zadužuju se svi Ministri u Vladi Kantona Sarajevo koji vrše nadzor nad poslovanjem javnih ustanova, agencija, direkcija, fondova i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo, da pripreme i predlože Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo izmjene zakona koji tretiraju ove oblasti i osnivačka akta navedenih organizacija u smislu preciziranja odredbi da izabrani i imenovani zvaničnici na bilo kojem nivou vlasti, istovremeno ne mogu obnašati upravljačke i rukovodne dužnosti u istim.

Kantonalni plan zaštite okoliša

9. Kantonalni plan zaštite okoliša Nosilac posla: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Predlagač: Vlada Kantona Sarajevo Rok: maj Ovim planom utvrdiće se prioritetni okolinski problemi Kantona i definisati ativnosti i nosioci na njihovom rješavanju u predstojećem petogodišnjem periodu.