Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša

Traži od nadležnih ministarstava , Ministarstva unutrašnjih poslova KS, Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstva saobraćaja i opština da putem svojih službi pokrenu aktivnosti na zaštiti zelenih površina u KS, pose

Postavljeno na: 
32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Naime, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku o poskupljenju vode za više od 100 posto, a KJKP ViK građanima poslao enormno visoke račune, Skupština Kantona Sarajevo je Vladi naložila da revidira odluku o poskupljenju

Postavljeno na: 
30 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori

Nakon propale javne rasprave o izdavanju okolinske dozvole za spalionicu otpada na Stupu u vlasništvu firme “Grizelj”, više od 3000 mještana ovog naselja potpisali su peticije da bi spriječili nastavak rada ovog postrojenja

Postavljeno na: 
31 sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori
Odgovor: