Vlada Kantona

U proteklom periodu prisutni su problemi u isplatama plaća i naknada, ugovora i drugih davanja kod svih budžetskih korisnika i onih organizacija koje se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo. Molim vas da mi se dostave sljedeći podaci:

Postavljeno na: 
26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri