Uprava za šumarstvo

Zbog žalbi građana na stanje stacionarnih rampi koje služe kao mjera zaštite od nelegalne sječe šuma na području Kantona Sarajevo ljubazno molim da mi se dostave sljedeće informacije: 1. Tačne lokacije svih stacionarnih rampi, po mogućnosti prikazanih na

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Molim da mi dostavite Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za provođenješumsko-uzgojnihradovairadova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo u2019.godini,kao i informaciju o njegovom d

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: • Molim Vladu KS i resorno ministarstvo, Upravu za šumarstvo da mi dostave ​Kantonalni šumsko razvojni plan​, po mogućnosti u elektronskom obliku.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: • Molim Vladu KS i resorno ministarstvo, Upravu za šumarstvo da mi dostavi ​Operativni plan zaštite šuma od bespravnih aktivnosti na području Kantona Sarajevo​ iz 2012. ili noviji ukoliko postoji.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “da Vlada KS i resorno ministarstvo poduzmu aktivnosti na postavljanju rampi na prilaznim lokalnim šumskim putevima kao vid borbe protiv bespravne sječe šuma, a ovaj vid zaštite šuma je postojao u prošlosti”.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Molim Vladu KS, Ministarstvo privrede, Upravu za šumarstvo KS da me obavijeste o stanju prašuma na području Bjelašnice i Igmana, poduzetim aktivnostima na njihovoj zaštiti i planovima za budućnost.

Postavljeno na: 
11 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori