Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Zastupničko pitanje: U kojem je statusu trenutno osnivanje JU Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo, na osnovu odluka Skupštine Kantona Sarajevo od 27.06.2019. godine?

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da sve škole u KS. 2 puta godišnje - na kraju prvog i na lcraju drugog polugoclišta, podnesu izvještaje o inkluzivnoj nastavi koji će biti razmatrani na SKS.

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Da li Ministarstvo za odgoj i obrazovanje, a imajući u vidu iskazane potrebe roditelja za smještaj djece u predškolske ustanove,planira proširenje, obnovu iii otvaranje novih objekata Jayne ustanove „Djeca Sarajeva" u tekućoj godinii?

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak Damir Nikšić (27.04.2021)

Prihvata se inicijativa zastupnika Damira Nikšića za povećanje fonda sati izučavanja teme Holokaust u okviru realizacije nastave iz predmeta Historija u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, te da se, do formiranja Muzeja Holokausta u Sarajevu, u nastavni plan i program uvrsti i obavezna organizovana posjeta učenika Muzeju Jevreja u zgradi Starog hrama najmanje jednom godišnje u kontekstu 27. januara, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.