Ministarstvo za odgoj i obrazovanje

Na osnovu molbe roditelja učenika I-3 razreda JU OŠ “Osman Nakaš” podnosim inicijativu da Ministarstvo za odgoj i obrazovanje u saradnji sa upravom škole obezbijedi školske ormariće, jer njihova učionica ih trenutno nema, a sve u želji da im olakšamo poče

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Da se u svim muzičkim školama u Kantonu Sarajevu iskoordinira njihova potreba za asistentima i da u školskoj 2022/2023 godini krenu sa prijemom djece sa poteškoćama u razvoju

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

incijativu Vladi Kantona Sarajevo da se djeca i omladina u osnovnim i srednjim školama KS uključe u „program edukacije i obuke djece i omladine o opasnostima koje prouzrokuje vatreno oružje i nedozvoljeno i nestručno rukovanje i streljaštvu kao modernoj s

Inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da svim učenicima od prvog do petog razreda osnovne škole obezbijedi besplatne udžbenike za školsku 2022./2023. godinu.

Postavljeno na: 
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za usvajanje Programa sufinansiranja boravka djece sa poteskocama u razvoju i u udruzenjima gradjana osnovanim za pomoc i podrsku ovoj ranjivoj kategoriji.

Postavljeno na: 
53. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: