Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupnička inicijativa „da se u okviru RCUO Smiljevići na svim slobodnim površinama na kojima je to moguće, kao i uz ogradu odnosno njen dio za koji sigurno znamo da neće biti predmet proširenja deponije u tom dijelu".

Pitanje vezano za subvencioniranje zamjene peći na ugalj i ostala čvrsta goriva u domaćinstvima u Kantonu Sarajevo sa certificiranim pećima i toplotnim pumpama.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Ljubazno molim da me izvijestite o do sada poduzetim koracima na izgradnji savremene kompostane, postojećim problemima i mogućim njihovim rješenjima?”

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori