Zaključci Danijela Kristić (03.03.2021)

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, resorna ministarstva, nadležni zavodi i ustanove da shodno članu 19. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:24/17) donesu sve prostorne planove svih područja posebnih obilježja Kantona Sarajevo, a naročito Spomenika prirode Vrelo Bosne.
2. Rok za donošenje Prostornog plana područja posebnog obilježja Spomenika prirode Vrelo Bosne je 6 mjeseci, a ostalih prostornih planova 18 mjeseci.
3. Obavezuju se gore pomenuti javni organi da Skupštinu Kantona Sarajevo o realizaciji zaključka vezanog za donošenje Prostornog plana područja posebnog obilježja Spomenika prirode Vrelo Bosne izvještavaju o realizaciji istog svakog mjeseca, a za ostale prostorne planove svaka 3 mjeseca.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Sve općine KS
Vlada Kantona
Zastupnik: