Kolegij Skupštine

Zaključak Amra Hasagić 13.09.21

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnice Hasagić Amre, Skupština Kantona Sarajevo na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Prihvata se Inicijativa da se do kraja godine, a u skladu sa ranijim zaključcima Skupštine, organizira tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo o statusu mladih u Kantonu Sarajevo.

Zaključak Danijela Kristić (08.07.2021)

Z A K LJ U Č A K

Obavezuje se Skupština Kantona Sarajevo da na svojim redovnim sjednicama razmatra izvještaje o reviziji za institucije Kantona Sarajevo od strane Ureda za reviziju institucija u FBiH zajedno sa Akcionim planovima za otklanjanje potencijalnih slabosti i nepravilnosti neovisno o izvještajima o radu i poslovanju koje također razmatra u okviru Plana i programa rada Skupštine Kantona Sarajevo, a sve u cilju transparentnijeg i odgovornijeg trošenja javnih sredstava, te efikasnijem radu pomenutih institucija.

Zaključak Igor Stojanović (05.05.2021)

ZAKLJUČAK

Da u toku javne rasprave o Nacrtu Zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu, Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo formira radnu grupu, koju će činiti predstavnici svih političkih partija i parlamentarnih grupa u Skupštini Kantona Sarajevo, predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, te predstavnici povratnika u Srebrenicu, a sve u cilju što boljeg konačnog Prijedloga pomenutog Zakona.

Zastupnička inicijativa Igor Stojanović

1. Zadužuje se Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo, Uprava za imovinsko-pravne i geodetske poslove Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, da analiziraju i daju primjedbe i prijedloge na Nacrt Uakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine vodeći računa o interesima i zaštiti imovine Kantona Sarajevo.