KJP P.D. BUTMIR

Pitanje: Molim nadležno Ministatrstvo i KJP PD Butmir da me obavijeste taksativno o provedbi svih preporuka Ureda za reviziju institucija u FBiH koje su navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2018.g.

Postavljeno na: 
37. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa prema KJP PD Butmir, a vezano za provođenje UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim KJP Poljoprivredno dobro Butmir da me obavijesti taksativno o provedbi svih preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH koje su navedene u Izvještaju o finansijskoj reviziji KJP Poljoprivredno dobro Butmir za 2018. godinu.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori