JU Služba za zapošljavanje KS

Zastupnička inicijativa “za oslobađanje žena plaćanja takse za registraciju obrta, a u cilju motiviranja da registruju obrt i aktivnog uključivanja na tržištu rada”.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim Zavod za zapošljavanje KS da mi dostavi informaciju koliko sredstava je Zavod potrošio na sponzorisanje objava na Facebook-u i da li je to planirano planom javnih nabavki.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: Molim Službu za zapošljavanje KS da mi dostavi informaciju da li ste proveli anketu koliko nezaposlenih sa evidencija bi pokrenulo svoj biznis tj. budući start up i ušli u kategoriju samozaposlenika?

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: