JU Služba za zapošljavanje KS

Pitanje: “Da li će u 2020. godini biti raspisan javni poziv poslodavcima za prijavu učešća u programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS, kao i drugih mjera podsticanja novog zapošljavanja, ako da kada mislite iste raspisati?”

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za oslobađanje žena plaćanja takse za registraciju obrta, a u cilju motiviranja da registruju obrt i aktivnog uključivanja na tržištu rada”.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori