JU Služba za zapošljavanje KS

Na osnovu molbe Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata Kantona Sarajevo podnosim inicijativu da za sve malodobne borce odbrambeno-oslobodilačkog rata pokrenete poseban program poticaja i sufinansiranja zapošljavanja i samoz

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: