Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Propisi i drugi akti

Propisi

Pravilnik
Pravilnik o javnim nabavkama Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg SKS Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Kabineta Predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Uputstvo-JP-KS-2023 Pravilnik
Interni pravilnik-dodjela finansijskih sredstava-JP-KS-2023 Pravilnik
Uputstvo-JP-RS-2023 Pravilnik
Interni pravilnik-dodjela finansijskih sredstava-JP-RS-2023 Pravilnik
Obrazac br. 3 - izvještaj o utrošku budžetskih sredstava - 2023 Pravilnik, Pravilnik
Interni pravilnik-dodjela finansijskih sredstava bezJP-2023 Pravilnik
PRAVILNIK o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju sa OBRASCEM za prijavu korupcije Pravilnik
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravilnik
Interni pravilnik - Javni poziv -Projekti održivog povratka u RS - neprofitne organizacije i pojedinci - 2022 Pravilnik
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Pravilnik
Pravilnik o radnim odnosima Pravilnik
Pravilnik o sukobu interesa Pravilnik
Ostalo
Plan javnih nabavki za 2024.godinu Ostalo
IZMJENE I DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI - 2023 - I Ostalo
Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava - 2023 Ostalo
ANEX II - Godišnji plan javnih poziva - 2023. Ostalo
PLAN JAVNIH NABAVKI za 2023 Ostalo
PRIVREMENI PLAN JAVNIH NABAVKI za period januar-mart 2023 Ostalo
Plan praćenja aktivnosti - ANEKS III - udruženja _bez JP_II_2022 Ostalo
Plan praćenja aktivnosti - ANEKS III - udruženja _bez JP_I_2022 Ostalo
Plan praćenja aktivnosti - ANEKS III - udruženja _JP_KS_2022 Ostalo
Izmjene Programa utroška sredstava tekućih transfera_2022 Ostalo
Plan praćenja aktivnosti - ANEKS III - Održivi povratak u RS_2022 Ostalo
ETIČKI KODEKS Ostalo
Plan pripravnosti za uposlenike Kabineta PSKS - IZMJENE Ostalo
Plan nabavki za 2022.g.- IZMJENE Ostalo
Program utroška sredstava tekućih transfera - 2022 Ostalo
Plan nabavki za 2022.g. Ostalo
Plan nabavki za 2021.g. Ostalo
Plan pripravnosti za uposlenike Kabineta PSKS Ostalo
Plan integriteta
Rješenje o imenovanju ovlaštene osobe - za prijavu korupcije Plan integriteta
Plan integriteta Kabineta Plan integriteta
Odluka o usvajanju Plana integriteta Kabineta Plan integriteta
Rješenje o određivanju menadžera integriteta Plan integriteta, Plan integriteta
Odluka o izradi Plana integriteta Plan integriteta
Vodič
Rješenje - službenik za informisanje Vodič, Vodič
Vodič za pristup informacijama u Kabinetu predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg i Obrazac/Zahtjev za pristup informacijama Vodič, Vodič