Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Propisi i drugi akti

Pojedinačni akti

Ugovor
Ugovor o djelu - V-VIII - EK Ugovor
Ugovor o djelu - II-V-EK Ugovor
Ugovor o djelu - XI-XII-Muhamedovic Ugovor
Ugovor o djelu - X-XII - Durakovic Ugovor
Ugovor o djelu - VII-IX - Durakovic Ugovor
Odluka
Odluka - prevoz za april20 Odluka
Odluka - prevoz za mart20 Odluka
Odluka - prevoz za februar20 Odluka
Odluka - grant - 180 Odluka
Odluka - grant - 179 Odluka
Odluka-prevoz za januar20 Odluka
Odluka - grant - Inrternat Srebrenica - 176 Odluka
Odluka - grant - 174 Odluka
Odluka - grant - 173 Odluka
Odluka - grant - 172 Odluka
Odluka - grant - 171 Odluka
Odluka - kapitalni transferi - 168 Odluka
Odluka - sluzbeni put-PKS - NS Odluka
Odluka - prevoz za decembar19 Odluka
Odluka - grant - 165 Odluka
Odluka - grant - 163 Odluka
Odluka - grant - 163 Odluka
Odluka - grant - 162 Odluka
Odluka - grant - 161 Odluka
Odluka - grant - 160 Odluka
Odluka - sluzbeni put-PKS-BiH Odluka
Odluka - grant - 158 Odluka
Odluka - grant - 153 Odluka
Odluka - prevoz za novembar19 Odluka
Odluka - sluzbeni put-PKS - A Odluka
Odluka - grant - 151 Odluka
Odluka - kapitalni transferi - 150 Odluka
Odluka - kapitalni transferi - 149 Odluka
Odluka - grant - 148 Odluka
Odluka - sluzbeni put-PKS - CG i Al Odluka
Odluka - grant - 147 Odluka
Odluka - grant - 144 Odluka
Odluka - kapitalni transferi - 142 Odluka
Odluka - grant - 139 Odluka
Odluka - grant - 138 Odluka
Odluka - kapitalni transferi - 134 Odluka
Odluka - prevoz za oktobar19 Odluka
Odluka - grant - 137 Odluka
Odluka - grant - 136 Odluka
Odluka - grant - 133 Odluka
Odluka - grant - 132 Odluka
Odluka - grant - 131 Odluka
Odluka - grant - 130 Odluka
Odluka - grant - 129 Odluka
Odluka - grant - 126 Odluka
Odluka - kapitalni transferi - 121 Odluka
Odluka - grant - 119 Odluka
Odluka - grant - 117 Odluka
Odluka - prevoz za septembar19 Odluka
Odluka - grant - 115 Odluka
Odluka - grant - 112 Odluka
Odluka - grant - 110 Odluka
Odluka - grant - 107 Odluka
Odluka - grant - 106 Odluka
Odluka - grant - 102 Odluka
Odluka - grant - 098 Odluka
Odluka - grant - 095 Odluka
Odluka - grant - 094 Odluka
Odluka - grant - 093 Odluka
Odluka - prevoz za avgust19 Odluka
Odluka - grant - 091 Odluka
Odluka - grant - 090 Odluka
Odluka - grant - 089 Odluka
Odluka - grant - 086 Odluka
Odluka - grant - 084 Odluka
Odluka - nabavka opreme - 092 Odluka
Odluka - grant - 083 Odluka
Odluka - grant - 087 Odluka
Odluka - grant - 079 Odluka
Odluka - grant - 078 Odluka
Odluka - grant - 077 Odluka
Odluka - grant - 076 Odluka
Odluka - grant - 075 Odluka
Odluka - grant - 074 Odluka
Odluka - grant - 073 Odluka
Odluka - prevoz za juli19 Odluka
Odluka - grant - 072 Odluka
Odluka - grant - 069 Odluka
Odluka - grant - 068 Odluka
Odluka - grant - 067 Odluka
Odluka -finansiranje -Javni poziv Odluka
Odluka - sluzbeni put-PKS-UK Odluka
Odluka - regres za 2019. Odluka
Rješenje
Rješenje - prekovremeni rad za novembar19 Rješenje
Rješenje - prekovremeni rad za oktobar19 Rješenje
Rješenje - prekovremeni rad za septembar19 Rješenje
Rješenje - prekovremeni rad za avgust19 Rješenje
Rješenje - naknade za slučaj smrti(otac) Rješenje
Rješenje - prekovremeni rad za juni19 Rješenje
Rješenje - prekovremeni rad za maj19 Rješenje