Tačke dnevnog reda po sjednicama

45.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

4. Nacrt zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo


5. Prijedlog odluke o imenovanju vršioca dužnosti pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;


6. 6.Prijedlozi odluka: a) o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, kojom se Predrag Mitrović razrješava dužnosti; b) o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, kojom se Denis Softić imenuje za vršioca dužnosti; 7.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod Razvojne banke Federacije BiH;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod Razvojne banke Federacije BiH;


8. Prijedlog odluke o zaduženju Kantona Sarajevo za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat otpadnih voda u Sarajevu


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo br. 02-05-17172-35.1/10 od 24.06.2010.godine o zaduženju kod komercijalnih banaka za kredite u iznosu od 25.130.000,00 KM


10. Prijedlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala privrednog društva „KEMOS“ d.o.o. Sarajevo


Konstituirajuća sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Izvještaj Izborne komisije BiH o ovjeri mandata osobama koje su dobile poslanički/zastupnički mandat u Skupštini Kantona Sarajevo


2. Izjava o prihvatanju/odbijanju mandata, davanje i pojedinačno potpisivanje svečane izjave


3. Konstituisanje klubova naroda u Skupštini Kantona Sarajevo


4. Potvrđivanje prijedloga kandidata za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo


5. Prijedlog za izbor Komisije za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


6. Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH


37.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


Informacija o monitoringu i evaluaciji Programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, po javnom pozivu od 06.06. i 07.06.2016. godine i Programa sufinansiranja zapošljavanja "Posao za sve", po javnom pozivu od 17.04.2017. godine;


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec novembar 2017. godine


33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


INFORMATIVNI MATERIJALI