Odgovori na zastupnička pitanja

42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zvonko Marić

Mario Vukasović

Segmedina Srna Bajramović

Neira Dizdarević

Dževad Rađo

Semir Halilović

Mirsad Pindžo