Tačke dnevnog reda po sjednicama

17. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama


4. Prijedlog zaključka za provođenje javne rasprave o amandmanima na Ustav Kantona Sarajevo


5. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod UniCredit bank d.d. Mostar za kredite u iznosu od 8.000.000,00 KM


7. Prijedlog odluke o odobravanju Odluke o izdavanju garancije za obaveze KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo od komercijalnih banaka i kreditora


8. Prijedlog odluke o razrješenju vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, kojom se Ismet Salkić razrješava dužnosti i Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika Skupštine Javnog preduzeća „Televizije Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, kojom se Gabrijel Vukadin imenuje na poziciju predsjednika Skupštine.


9. Izvještaj o stepenu realizacije Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta u Sarajevu


10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU iz oblasti zdravstva


11. Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2011. godinu


Zapisnik 3. Hitna sjednica


Zapisnik sa 15. Radne sjednice


16. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi Kantona Sarajevo


3. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu


5. Prijedlog zakona o rudarstvu


6. Nacrt zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju kod UniCredit Bank d. d. Mostar za kredite u iznosu od 11.000.000,00 KM


8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o proglašenju općeg dobra i prirodnog bogatstva dijelova preduzeća kojim upravlja "ZOI '84" – Olimpijski centar Sarajevo d.j.l. Sarajevo i izuzimanju iz početnog bilansa i Programa privatizacije;


10. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo


11. Prijedlozi odluka o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2012. godinu:


12. lzvještaj o izvršenju sankcija na području Kantona Sarajevo za 2011. godinu


- Informacija Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša u vezi sa pripremom i donošenjem Zakona o sanaciji i konsolidaciji kantonalnih javni komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo


15. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (skraćeni postupak)


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo


5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-17636-3.1/12 od 17.05.2012. godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenih pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima