Tačke dnevnog reda po sjednicama

19. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - prvi nastavak

9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo


10. Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo


11. Prijedlog Programa rada Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2012. godinu, Finansijski plan za 2012. godinu i Okvirni prijedlog za 2013. godinu i 2014. godinu


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje sporazuma o razvoju i regionalnoj saradnji između Kantona Sarajevo i Savezne pokrajine Koruška (Republika Austrija)


13. Prijedlozi odluka o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača


14. Finansijski izvještaj o radu javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja za 2011. godinu sa finansijskim planom za 2012. godinu (zbirno);


Zapisnik sa 18. Radne sjednice


Informativni materijali


20. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Prijedlog za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo, potpisan od strane 13 poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo


19. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Donošenje zaključka o utvrđivanju termina održavanja sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, po prijedlogu za glasanje o nepovjerenju Vladi Kantona Sarajevo potpisan od strane 13 poslanika/zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo


3. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (hitni postupak)


5. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);


6. Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima


18. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo


3. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (hitni postupak);


4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju


6. Nacrt zakona o javnim skijalištima


7. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o usvajanju projekta „Opsada i odbrana Sarajeva 1992-1995. godine


8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera


9. Izvještaj iz oblasti sporta za 2011. godinu


10. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2011. godinu, sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, sa Mišljenjem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i Mišljenjem Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo


11. Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2011. godini, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo


Zapisnik 17. sjednica


INFORMATIVNI MATERIJALI


Zapisnik 16. sjednica sa stenogramom


17. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo