Program rada i Finansijski plan Kantonalne javne ustanove "Gerontološki centar" za 2018. godinu