Skupštinske inicijative i zaključci

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Damira Nikšića, o osudi bilo kakvog vida dovođenja bivšeg zastupnika, a aktuelnog predsjednika Naše stranke, gospodina Predraga Kojovića, u vezi sa četničkim pokretom.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Zvonke Marića, da se u dnevni red svake radne sjednice uvrsti stalna tačka dnevnog reda o sanaciji deponije Smiljevići - do normalizacije stanja.

1. Skupština Kantona Sarajevo sugeriše Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo da u saradnji sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu ili na drugi način uspostavi programe pružanja usluga u oblasti dječije kardiohirurgije, koštane hirurgije kod djece i anomalije koštanog sistema.

1. Nalaže se Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da zaduže Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, da u skladu sa sredstvima planiranim u Izmjenama i dopunama Financijskog plana ZZO za 2019. godinu, u narednih 15 dana raspiše javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje specijalističko-konsultativnih zdravstvenih usluga.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Seada Milavice, da Vlada Kantona Sarajevo donese pravni okvir kojim bi se odredili uslovi koje moraju ispunjavati uplatna mjesta kladionica na području Kantona Sarajevo i to na način da se dosadašnji kriteriji neophodne udaljenosti od najmanje 100 metara od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola poveća na 1000 metara (1 kilometar).

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo da primjenom novog Zakona o udžbenicima uradi fiskalnu procjenu i time utvrdi financijski osnov kao preduslov usvajanja odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima na području Kantona Sarajevo od školske 2020/2021. godine

1. Skupština Kantona Sarajevo prepoznaje, uvažava i njeguje antifašističko i državotvorno nasljeđe ZAVNOBIH-a, zajedno za likom i djelom njegovog predsjednika Dr. Vojislava Kecmanovića Đede.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Elmedina Konakovića, da sve institucije čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo, prekinu saradnju sa svim ugostiteljskim objektima, hotelima i drugim pravnim subjektima, koji imaju dugovanja za komunalne usluge ili ne dozvoljavaju kontrolu potrošnje, te da sastavni dio tenderske procedure budu potvrde o izmirenim računima za komunalne usluge, u svim procedurama koje Kanton provodi, ukoliko je to moguće.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Amela Mekića, prema Vladi, premijeru i ministrima, da se javne ustanove i javna preduzeća (čiji je osnivač Kanton Sarajevo) obavežu da se svim srednjoškolcima koji ne namjeravaju nastaviti dalje školovanje, kao i studentima nakon završenog fakulteta, omogući da obave pripravnički staž, najdalje u roku od 12 mjeseci, kako bi što prije stigli na tržište rada.

1. Skupština Kantona Sarajevo podržava kandidaturu gradova Mostara i Banja luke za Evropsku kulturnu prijestonicu 2024. godine.