Skupštinske inicijative i zaključci

ZAKLJUČAK

Da u toku javne rasprave o Nacrtu Zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu, Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo formira radnu grupu, koju će činiti predstavnici svih političkih partija i parlamentarnih grupa u Skupštini Kantona Sarajevo, predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, te predstavnici povratnika u Srebrenicu, a sve u cilju što boljeg konačnog Prijedloga pomenutog Zakona.

Z A K LJ U Č A K

Traži se od ministra Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, da formira tijelo (od zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i Upravnog odbora ZZO) koje će preispitati /revidirati ugovor sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu u roku od 15 dana.

Formirano tijelo treba utvrditi nove kriterije po kojima će se Klinički centar Univerziteta u Sarajevu finansirati iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo da se hitno sastane u toku dana, te u svojoj nadležnosti, iz svog domena hitno raspravi pitanje napuštanja KCUS-a od strane 13 (trinaest) anesteziologa.

1. Obavezuje se SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO da u roku od 2 mjeseca uvrsti u dnevni red redovne radne sjednice tačku dnevnog reda u vezi upravljanja i održavanja stambenih zgrada, analize trenutnog stanja u upraviteljstvu i učinkovitosti postojećeg zakonskog okvira.
2. Obavezuje se MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA da za gore navedenu tačku dnevnog reda redovne radne sjednice pripremi cjelovit izvještaj o stanju u upraviteljstvu, kao i ostale potrebne materijale.

1. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da uspostavi javno dostupan i redovno ažuriran jedinstveni registar svih javnih preduzeća u Kantonu Sarajevo

2. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Prihvata se inicijativa zastupnika Damira Nikšića za povećanje fonda sati izučavanja teme Holokaust u okviru realizacije nastave iz predmeta Historija u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo, te da se, do formiranja Muzeja Holokausta u Sarajevu, u nastavni plan i program uvrsti i obavezna organizovana posjeta učenika Muzeju Jevreja u zgradi Starog hrama najmanje jednom godišnje u kontekstu 27. januara, Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta.

Prihvata se inicijativa zastupnika Damira Nikšića o donošenju Odluke o formiranju Muzeja Holokausta u Sarajevu.

Da Vlada Kantona Sarajevo i resorno Ministarstvo u saradnji sa Poreznom upravom Federacije BiH i drugim relevantnim institucijama, dođu do zvaničnih podataka koliko kladionica posluje u Kantonu Sarajevo, a da imaju neizmirene obaveze u smislu neplaćanja poreza, uplate doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje, te kod kojih kladionica su inspekcijski organi u posljednje dvije godine utvrdili prekršaje u smislu neprijavljivanja radnika, odnosno rada na crno.

Traži se od Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, da se digitalna platforma "eCoVID. Vakcina" nadogradi, odnosno prilagodi, na način da se mogu prijaviti građani Kantona Sarajevo koji su vakcinisani van Bosne i Hercegovine, te na taj način omogućiti uvid u broj vakcinisanih ljudi, vrstu primljene vakcine, podatke o revakcinaciji i sl.