Skupštinske inicijative i zaključci

Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo da će nakon pristiglih prijava i analize istih, a prije konačne objave spiska subvencioniranih privrednih subjekata, službeno, putem Kantonalnog suda i Poreske uprave FBiH osigurati sve relevantne informacije kako bi se planirana sredstva isplatila isključivo privrednim subjektima:

1. Najkasnije do 19.03.2021. godine pristupit će se hitnoj proceduri donošenja Izmjena i dopuna Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u Kantonu Sarajevo, a u cilju osiguranja preduslova za sanaciju ili ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih COVID pandemijom privrednim subjektima ukoliko zbog pogoršanja epidemiološke situacije bude neophodno donositi nove mjere zabrane rada.

Zadužuje se Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da u saradnji sa KJKP "Vodovod i kanalizacija", "Rad" i "Toplane", svake godine u martu mjesecu svojim klijentima izdaju potvrdu o izmirenim ili neizmirenim obavezama.

Prihvata se inicijativa da se održi Tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, u mjesecu aprilu tekuće godine, na temu: "Sigurnost građana Kantona Sarajevo".

1. Obavezuju se svi upravnici/upravitelji na području Kantona Sarajevo da dostave Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kopiju godišnjeg plana održavanja i poboljšanja zajedničkih dijelova zgrade, kao i predvidivih troškova i finansijskog opterećenja u narednoj 2021. godini koji su inače dužni izraditi shodno članu 41.

1. Obavezuju se Vlada Kantona Sarajevo, resorna ministarstva, nadležni zavodi i ustanove da shodno članu 19. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:24/17) donesu sve prostorne planove svih područja posebnih obilježja Kantona Sarajevo, a naročito Spomenika prirode Vrelo Bosne.
2. Rok za donošenje Prostornog plana područja posebnog obilježja Spomenika prirode Vrelo Bosne je 6 mjeseci, a ostalih prostornih planova 18 mjeseci.

Prihvata se Inicijativa da se u nastavni plan i program za osnovnu i srednju školu iz nastavnog predmeta Historija poveća obim nastavnog sadržaja već od VI razreda osnovne škole o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, namjerama agresora, genocidu u Srebrenici, opsadi Sarajeva, ključnim bitkama za odbranu Sarajeva, etničkom čišćenju i komandantima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Prihvata se Inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo formira interresornu komisiju koja će pristupiti izradi nacrta Zakona o izvrsnosti u Kantonu Sarajevo.

Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da Ramizu Dediću, koji je beskućnik, već duži vremenski period, a koji je na neki način postao legenda Sarajeva, obezbijedi i dodijeli manji uslovan stan na korištenje u užoj gradskoj jezgri, a kako bi mogao ostati u neposrednom kontaktu sa brojnim građanima koji ga pomažu.

Prihvata se Inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom objave bazu podataka sa imenima osoba sa kojima se sklapaju ugovori o djelu.