Skupštinske inicijative i zaključci

Traži se od Vlade Kantona Sarajevo da primjenom novog Zakona o udžbenicima uradi fiskalnu procjenu i time utvrdi financijski osnov kao preduslov usvajanja odluke o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima na području Kantona Sarajevo od školske 2020/2021. godine

1. Skupština Kantona Sarajevo prepoznaje, uvažava i njeguje antifašističko i državotvorno nasljeđe ZAVNOBIH-a, zajedno za likom i djelom njegovog predsjednika Dr. Vojislava Kecmanovića Đede.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Elmedina Konakovića, da sve institucije čiji je osnivač ili suosnivač Kanton Sarajevo, prekinu saradnju sa svim ugostiteljskim objektima, hotelima i drugim pravnim subjektima, koji imaju dugovanja za komunalne usluge ili ne dozvoljavaju kontrolu potrošnje, te da sastavni dio tenderske procedure budu potvrde o izmirenim računima za komunalne usluge, u svim procedurama koje Kanton provodi, ukoliko je to moguće.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Amela Mekića, prema Vladi, premijeru i ministrima, da se javne ustanove i javna preduzeća (čiji je osnivač Kanton Sarajevo) obavežu da se svim srednjoškolcima koji ne namjeravaju nastaviti dalje školovanje, kao i studentima nakon završenog fakulteta, omogući da obave pripravnički staž, najdalje u roku od 12 mjeseci, kako bi što prije stigli na tržište rada.

1. Skupština Kantona Sarajevo podržava kandidaturu gradova Mostara i Banja luke za Evropsku kulturnu prijestonicu 2024. godine.

1. Prihvata se inicijativa zastupnika Damira Marjanovića, da se u prvoj sedmici septembra održi tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo pod radnim naslovom "Analiza trenutnog stanja i budućih planiranih aktivnosti u reformi obrazovnog sistema u Kantonu Sarajevo".
2. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da za tematsku sjednicu pripremi materijal.

1. Prihvata se inicijativa Kluba DF-a da se u septembru ili oktobru održi tematska sjednica iz oblasti sporta.
2. Zadužuje se Vlada Kantona Sarajevo da za tematsku sjednicu pripremi materijal

Skupština Kantona Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo poziva Predstavnički dom Parlamenta F BiH i Dom naroda F BiH na održavanje hitne ili vanredne sjednice i traži stavljanje van snage Odluke br: 527/2019. od 25. aprila 2019. godine o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa od strane Vlade F BiH, objavljenu u službenim novinama 17. maja 2019. godine, sa primjenom od 01. maja 2019. godine.

Skupština Kantona Sarajevo prihvata zaključak predložen od strane Vlade Kantona Sarajevo u cilju prevazilaženja posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa i to:

Kratkoročne mjere:

1. Kanton Sarajevo će subvencionirati dio cijene KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo u periodu od 01.09.2019. godine do 31.12.2019. godine za iznos povećanja, s ciljem da se fakturisana cijena prema kategorijama kupaca Sarajevogasa održi na nivou do 01.05.2019. godine.