inicijativu vezana za "nepoštivanje regulacionih planova na Ilidži"

Segmedina Srna Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović je pokrenula zastupničku incijativu i ona se nalazi u prilogu.