Zastupnička inicijativa, vezano za organizaciju ekskurzija