Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva u iznosu od 320.000 KM za utopljavanje objekta JU Prva osnovna škola Ilidža u cilju povećanje energetske efikasnosti objekta.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva u iznosu od 250.000 KM za utopljavanje objekta JU Četvrta osnovna škola Ilidža u cilju povećanje energetske efikasnosti objekta.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva u iznosu 1.000.000 KM za utopljavanje objekta OJ Dom zdravlja Ilidža a u cilju povećanja energetske efikasnosti objekta.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

1.    Da li je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS od 2013. godine do danas svojim redovnim godišnjim nadzorom nad radom upravitelja/upravnika utvrdilo protivzakonito prisvajanje sredstava etažnih vlasnika od strane predstavnika etažnih vlasnika?
2.    Koliki je broj predstavnika etažnih vlasnika za koje je utvrđeno protivzakonito prisvajanje novca u gore navedenom vremenu i za koje su izdati nalozi za otklanjanje nezakonitosti u radu PEV? 
3.    Šta je ministarstvo poduzelo po pitanju tih protivzakonitih prisvajanja? 
4.    Koliki je broj upravitelja/upravnika kod kojih je gore navedeno protivzakonito prisvajanje novca utvrđeno? Koja su to pravna lica od upravitelja/upravnika?
5.    Da li je ministarstvo prekršajno kaznilo predstavnike etažnih vlasnika kako postojeći i prijašnji Zakon o upravljanju i održavanju zgrada omogućava, ako nije, zašto nije?
6.    Koliki je ukupni iznos protivzakonito prisvojenih sredstava po navedenim godinama?
7.    Da li je Ministarstvo navedene slučajeve po službenoj dužnosti prijavilo nadležnom pravosudnom organu budući se radi o krivičnom djelu krađe shodno članu 286. Krivičnog zakona FBIH, te krivično djelo zloupotrebe povjerenja shodno članu 297. KZFBIH, ako nije, koji je razlog neprijavljivanja? 
8.    Da li je Ministarstvo bilo kojim aktom obavijestilo etažne vlasnike da su im sredstva protivzakonito otuđena sa zajedničkog računa zgrade? Ako nije, zašto to nije učinjeno? 
9.    Budući da ministarstvo ima evidentiran spisak predstavnika etažnih vlasnika koji su uradili protivpravno prisvajanje sredstava etažnih vlasnika molim da mi se dostavi kompletan spisak?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva u iznosu od 250.000 KM za utopljavanje objekta JU Treća osnovna škola Ilidža u cilju povećanje energetske efikasnosti objekta.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izdvajanje sredstava i regulaciju toka rijeke Zujevine u mjestu Pazarić

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi pojasni da li shodno članu 26. stav (2) Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade  (Službene novine Kantona Sarajevo 19/17) pomenuto usklađivanje ugovora između etažnih vlasnika i upravnika podrazumjeva potpisivanje novog usklađenog ugovora?
2.    Da li je ministarstvo mimo inspekcije u stambenoj oblasti koja djeluje pri Upravi za inspekcijske poslove KS u proteklom periodu poduzelo nadzor nad provedbom člana 26. stav (2) koji se odnosi na usklađivanje ugovora između upravnika i etažnih vlasnika? Ako nije, zašto nije? Ukoliko jeste, molim kratku informaciju o utvrđenom stanju?
3.    Imate li podatak koliko zgrada koristi podračun zgrade u okviru transakcijskog računa upravnika za poslove upravljanja i održavanja?
4.    Molim ministarstvo da mi pojasni da li između PRINUDNIH upravnika i etažnih vlasnika mora postojati ugovor shodno članu 25. budući da prinudni upravnik shodno članu 23. stav (5) ima ista prava i obaveze kao i izabrani upravnik?
5.    Kojim parametrima se ministarstvo rukovodi kada shodno članu 31. stav (2) određuje visinu naknade koja pripada prinudnom upravniku?
6.    Da li u skladu sa Zakonom, izbor novog pravnog lica za održavanje i servis lifta moraju izvršiti sami etažni vlasnici, ili umjesto njih to bez njihove odluke može uraditi predstavnik etažnih vlasnika?
7.    Molim da mi se dostavi spisak kandidata sa liste kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika za koje je ministarstvo u toku postojanja sistema upraviteljstva  utvrdilo da su im naknade za PEV date u protuzakonitom iznosu, bez obzira da li su vratili pomenute iznose ili ne?
8.    Molim da mi se dostave informacije o svakom kandidatu sa  liste kandidata koji mogu obavljati poslove predstavnika etažnih vlasnika koji imaju više od 10 zgrada kao PEV, ukupnu korisnu površinu tih zgrada, te informacije o njihovom stalnom zaposlenju?
9.    Molim da mi se dostavi informacija koliko zgrada ima redovnog upravnika, te njihovu ukupnu korisnu površinu, kao i broj zgrada koji imaju prinudnog upravnika i njihovu ukupnu korisnu površinu?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za izradu Registra zelenih javnih površina”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za Operativni tim za sanaciju stanja na Regionalnom centru za upravljanje otpadom Smiljevići.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Dževad Poturak na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za rekonstrukciju Velike aleje na Ilidži.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Druga Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupnička pitanja Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša vezano za upravnike i prinudne upravnike zgrada u Kantonu Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Drugoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podsjetivši na inicijativu koju je podnijela na prethodnoj sjednici, a koja je vezana za obavezu građana etažnih vlasnika da dostave upraviteljima dokaze o vlasništvu nad stanom, uputila je zastupničku inicijativu prema ministru prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila zastupničko pitanje vezano za obavezu građana da u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, do kraja 2018. godine upravniku zgrade dostave dokaze o vlasništvu nad stanom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija, na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezanu za dostavljanje dokaza o vlasništvu nad stanom i rokovima za dostavu traženih dokumenata po zahtjevu Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša svim etažnim vlasnicima u Kantonu Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio zastupničko pitanje vezano za obavezu etažnih vlasnika za dostavljanje dokaza o etažnom vlasništvu u skladu sa Zakonom o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla je na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila sljedeće zastupničko pitanje: “Zašto se ne poduzmu mjere za uklanjanje predizbornih plakata i bilborda koji su postavljeni još u oktobru mjesecu?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.06.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvedin Okerić, na 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.06.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.05.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Selma Filipović, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

-Ministar Lukić je na prethodnoj sjednici iznio podatak da su najnovija mjerenja prisustva teških metala u čvrstim česticama aerozagađenja na području Kantona Sarajevo pokazala da nema prisustva teških metala, molim da mi se dostavi pomenuta studija?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Molim Vladu Kantona Sarajevo ili resorno ministarstvo  da mi  dostavi  Studiju izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja na području Kantonu Sarajevo po mogućnosti u elektronskoj formi.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasna Duraković na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu vezanu za Plan upravljanja otpadom Kantona Sarajevo i njegovoj realizaciji.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Prva Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 19.12.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Marjanović na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputio je zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, a vezano za rješavanje problema zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Vildana Bešlija na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podsjetivši da je ispred zgrade Pravnog fakulteta u Sarajevu, koji je proglašen nacionalnim spomenikom, davno postavljena privremena nadstrešnica, uputila je sljedeću zastupničku inicijativu:

“Da Kanton Sarajevo povede proceduru intervenisanja kod nadležnih za uklanjanje privremene nadstrešnice, te da u rebalansu putem Ministarstva obrazovanja i Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša planiraju sredstva za neophodnu restauraciju fasade objekta i restauratorske radove na uklonjenim skulpturama i njihovo vraćanje na izvorna mjesta.”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.05.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Predrag Kojović, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

1.Podnosim inicijativu da se planira izdvajanje novčanih sredstava te pokretanje aktivnosti potrebnih za obnovu Astronomske opservatorije na Trebeviću, poznate kao tvrđava Bistrik kula.
2. S ciljem što bolje realizacije projekta obnove objekta Bistrik kula te korištenja opservatorije u edukacijske svrhe, potrebno je da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstvo obrazovanje uspostave saradnju sa Astronomskim društvom “Orion”, kojem bi objekat bio ustupljen na korištenje.
3. Za obezbjeđenje novčanih sredstava potrebnih za obnovu opservatorije, potrebno je dio sredstava planirati u Budžetu KS, kao i uspostaviti saradnju sa Zavodom za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa. Općinom Stari Grad te potencijalnim domaćim i međunarodnim donatorima.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Vedran Jakupović na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za sufinansiranje Projekta kupovine nekretnine/kuća koja čini sastavni dio ambijentalne cjeline Hadži Sinanove (Silahdar Mustafa-paše) tekije sa Sarač Alijinom džamijom i mezarjem, u iznosu od 150.000,00 KM”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori