Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi zašto E-dnevnik nije stavljen u tehničku funkciju sa početkom školske godine. Na koji način vršite monitoring sprovedbe kurikuluma kada tehničke predispozicije nisu zadovoljene