Da se od KJKP Toplane Sarajevo doo hitno zatraži da na osnovu podataka o utrošku gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije u mjesecu decembru i evidentiranih odstupanja od planiranih utrošenih sredstava izvrši umanjenje računa

Aljoša Čampara
Inicijativa

Da se od KJKP Toplane Sarajevo doo hitno zatraži da na osnovu podataka o utrošku gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije u mjesecu decembru i evidentiranih odstupanja od planiranih utrošenih sredstava izvrši umanjenje računa usluga centralnog grijanja za građane za navedeni mjesec, a sve u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom.

Pitanje: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 11 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Da