Zastupničko pitanje vezano za Odluku o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo i Zakon o privrednim društvima.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

"U obrazloženju Prijedloga Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, kao razlog za donošenje Odluke, naveden je član 372. Zakona o privrednim društvima, kojim je propisano da: “Sva privredna društva, uključujući i ona sa učešćem državnog kapitala u vlasničkoj strukturi, dužna su oblik, firmu, osnovni kapital i statut društva uskladiti sa ovim zakonom“, te u skladu sa navedenim postavljam pitanje: koji je oblik postojećeg preduzeća usklađen sa navedenim zakonom, zatim firma, osnovni kapital i statut, odnosno koja je razlika i šta je usklađeno sa zakonom o privrednim društvima?"

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 31 Januar, 2022
Pošalji mail: 
Da