Zastupničko pitanje vezano za Odluku o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo.

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

U Prijedlogu Odluke o osnivanju Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” d.o.o. Sarajevo, u predmetu je navedeno , da Ovom odlukom Kanton Sarajevo, osniva Javno preduzeće "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. Sarajevo, pa postvljam pitanje kako se može tom odlukom osnovati preduzeće, koje je već osnovano i posluje sa istim nazivom i oblikom preduzeća, kao i istim osnivačem?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 31 Januar, 2022
Pošalji mail: 
Da